Aviz juridic

ANUNȚ JURIDIC ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

https://nativex.es

I. INFORMAȚII GENERALE

În conformitate cu obligația de informare prevăzută în Legea 34/2002 privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțul Electronic (LSSI-CE) din 11 iulie, vă prezentăm mai jos următoarele informații generale despre acest site:

Dreptul de proprietate asupra acestui site, https://nativex.es,(denumit în continuare Site) este deținut de: , titular al numărului de identificare fiscală: B-98287287 și înregistrată la: cu următoarele date de înregistrare: , al cărei reprezentant este: Raluca Mudava Șerban, și ale cărei date de contact sunt:

Dirección: Teléfono de contacto: 606589139 Email de contacto: raluca@nativex.es

II. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Obiectul termenilor și condițiilor: Site-ul web

Scopul acestor Condiții generale de utilizare (denumite în continuare „Condiții”) este de a reglementa accesul și utilizarea site-ului web. În sensul prezentelor Condiții, prin Site se înțelege: aspectul exterior al interfețelor de ecran, atât statice, cât și dinamice, respectiv arborele de navigare; și toate elementele integrate atât în interfețele de ecran, cât și în arborele de navigare (denumit în continuare „Conținut”) și toate acele servicii sau resurse online care pot fi oferite Utilizatorilor (denumite în continuare „Servicii”).

Nativex își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment și fără notificare prealabilă, prezentarea și configurația site-ului web și a conținutului și serviciilor care pot fi încorporate în acesta. Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că Nativex poate întrerupe, dezactiva și/sau anula în orice moment oricare dintre aceste elemente integrate în site-ul web sau accesul la acestea.

Accesul Utilizatorului la Site este liber și, ca regulă generală, este gratuit, fără ca Utilizatorul să fie nevoit să ofere vreo contraprestație pentru a se bucura de acesta, cu excepția costului de conectare prin rețeaua de telecomunicații furnizată de furnizorul de acces contractat de Utilizator.

Utilizarea conținutului nu necesită niciun abonament sau înregistrare prealabilă.

Utilizatorul

Accesul, navigarea și utilizarea Site-ului conferă condiția de Utilizator și, prin urmare, din momentul în care începe navigarea pe Site, Utilizatorul acceptă toate Condițiile stabilite în prezentul document, precum și orice modificări ulterioare, fără a aduce atingere aplicării reglementărilor legale corespunzătoare care trebuie respectate, după caz. Având în vedere relevanța celor de mai sus, utilizatorului i se recomandă să le citească de fiecare dată când vizitează site-ul web.

Site-ul Nativex oferă o gamă largă de informații, servicii și date. Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă a site-ului web. Această responsabilitate se extinde la:

  • O utilizare a informațiilor, a Conținutului și/sau a Serviciilor și datelor oferite de către Nativex fără a contraveni prevederilor prezentelor Condiții, legii, moralității sau ordinii publice, sau care, în orice alt mod, poate aduce atingere drepturilor terților sau funcționării site-ului web.
  • veridicitatea și legalitatea informațiilor furnizate de Utilizator în formularele puse la dispoziție de Nativex pentru accesul la anumite Conținuturi sau Servicii oferite de Site. În orice caz, utilizatorul trebuie să notifice imediat la Nativex despre orice eveniment care permite utilizarea necorespunzătoare a informațiilor înregistrate în astfel de formulare, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, furtul, pierderea sau accesul neautorizat la identificatori și/sau parole, pentru a proceda la anularea imediată a acestora.

Simplul acces la acest Site nu implică niciun fel de relație comercială între Nativex și Utilizator.

În conformitate cu legislația în vigoare, acest site Nativex se adresează tuturor persoanelor, indiferent de vârsta acestora, care pot accesa și/sau naviga pe paginile site-ului.

III. ACCESUL ȘI NAVIGAREA PE SITE: EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI A RĂSPUNDERII

Nativex nu garantează continuitatea, disponibilitatea și utilitatea Site-ului, nici a Conținutului sau a Serviciilor. Nativex va depune toate eforturile pentru a asigura buna funcționare a site-ului, însă nu este responsabilă și nu garantează că accesul la acest site va fi neîntrerupt sau fără erori.

De asemenea, nu își asumă nicio responsabilitate și nici nu garantează că conținutul sau software-ul care poate fi accesat prin intermediul acestui site web este lipsit de erori sau că provoacă daune sistemului informatic al utilizatorului (software și hardware). În nici o circumstanță Nativex nu va fi responsabilă pentru orice pierdere, daună sau prejudiciu de orice fel care rezultă din accesarea, navigarea și utilizarea site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la, cele cauzate sistemelor informatice sau cele cauzate de introducerea de viruși.

Nativex nu va fi responsabil pentru niciun prejudiciu care poate fi cauzat utilizatorilor din cauza unei utilizări necorespunzătoare a acestui site web. În special, acesta nu este răspunzător în niciun fel pentru orice defecțiuni, întreruperi, defecțiuni sau defecte de telecomunicații care pot apărea.

IV. POLITICA PRIVIND LEGĂTURILE

Utilizatorii sunt informați că site-ul Nativex pune sau poate pune la dispoziția utilizatorilor mijloace de legătură (cum ar fi, printre altele, linkuri, bannere, butoane), directoare și motoare de căutare care permit utilizatorilor să acceseze site-uri web aparținând și/sau gestionate de terți.

Instalarea acestor linkuri, directoare și motoare de căutare pe site-ul web are scopul de a facilita utilizatorilor căutarea și accesul la informațiile disponibile pe internet și nu poate fi considerată o sugestie, o recomandare sau o invitație de a le vizita.

Nativex nu oferă și nu comercializează produsele și/sau serviciile disponibile pe aceste site-uri legate prin ea însăși sau prin intermediul unor terțe părți.

Nativex oferă conținut sponsorizat, reclame și/sau link-uri afiliate. Informațiile care apar în aceste link-uri afiliate sau în reclamele inserate, sunt furnizate chiar de către agenții de publicitate, astfel încât Nativex nu este responsabil pentru inexactitățile sau erorile care pot fi conținute în reclame și nici nu garantează în vreun fel expertiza, integritatea sau responsabilitatea agenților de publicitate sau calitatea produselor și/sau serviciilor acestora.

De asemenea, nu garantează disponibilitatea tehnică, acuratețea, veridicitatea, validitatea sau legalitatea site-urilor din afara proprietății sale care pot fi accesate prin intermediul link-urilor.

Nativex nu revizuiește sau controlează în niciun caz conținutul altor site-uri web, și nici nu aprobă, examinează sau își însușește produsele și serviciile, conținutul, fișierele și orice alt material existent pe site-urile cu link-uri menționate mai sus.

Nativex nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice daune care pot apărea din accesul, utilizarea, calitatea sau legalitatea conținutului, comunicărilor, opiniilor, produselor și serviciilor site-urilor web care nu sunt administrate de Nativex și care sunt legate de acest site.

Utilizatorul sau terțul care face un hyperlink de pe o pagină web a unui alt site web, diferit, către site-ul Nativex trebuie să știe că:

Reproducerea – integrală sau parțială – a oricărui Conținut și/sau Serviciu al Site-ului nu este permisă fără autorizarea expresă a Nativex.

Nu este permisă nicio declarație falsă, inexactă sau incorectă despre site-ul Nativex, nici despre conținutul și/sau serviciile acestuia.

Cu excepția hyperlink-ului, site-ul web pe care este stabilit hyperlink-ul nu va conține niciun element al acestui site web care este protejat ca proprietate intelectuală de către sistemul juridic spaniol, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de către Nativex.

Stabilirea hyperlink-ului nu implică existența unei relații între Nativex și proprietarul site-ului web de pe care este realizat, nici cunoașterea și acceptarea de către Nativex a conținutului, serviciilor și/sau activităților oferite pe site-ul web respectiv și viceversa.

V. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Nativex prin ea însăși sau în calitate de cesionar, este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale site-ului web, precum și ale elementelor conținute în acesta (inclusiv, dar fără a se limita la imagini, sunet, audio, video, software sau texte, mărci comerciale sau logo-uri, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor utilizate, programe informatice necesare pentru funcționarea, accesul și utilizarea acestuia etc.). Prin urmare, acestea vor fi opere protejate ca proprietate intelectuală de către sistemul juridic spaniol și li se vor aplica atât legislația spaniolă și comunitară în acest domeniu, cât și tratatele internaționale în materie semnate de Spania.

Toate drepturile rezervate. În conformitate cu prevederile Legii Proprietății Intelectuale, reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție, a întregului sau a unei părți din conținutul acestui site, în scopuri comerciale, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, sunt interzise în mod expres fără autorizație din partea Nativex.

Utilizatorul se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale Nativex. Puteți să vizualizați elementele site-ului web sau chiar să le imprimați, să le copiați și să le stocați pe hard diskul computerului dumneavoastră sau pe orice alt suport fizic, cu condiția ca acest lucru să fie exclusiv pentru uz personal. Cu toate acestea, utilizatorul nu are voie să îndepărteze, să modifice sau să manipuleze niciun dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe site-ul web.

În cazul în care utilizatorul sau o terță parte consideră că oricare dintre conținuturile site-ului implică o încălcare a drepturilor de protecție a proprietății intelectuale, acesta trebuie să informeze imediat Nativex prin intermediul detaliilor de contact din secțiunea INFORMAȚII GENERALE din prezentul Aviz juridic și Condiții generale de utilizare.

VI. ACȚIUNI ÎN JUSTIȚIE, LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Nativex își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune civilă sau penală pe care o consideră necesară pentru utilizarea necorespunzătoare a Site-ului și a Conținutului acestuia, sau pentru nerespectarea prezentelor Condiții.

Relația dintre Utilizator și Nativex va fi guvernată de reglementările în vigoare și aplicabile pe teritoriul spaniol. În cazul în care apare vreun litigiu în legătură cu interpretarea și/sau aplicarea prezentelor condiții, părțile își vor supune litigiile jurisdicției ordinare a instanțelor și tribunalelor care corespund conform legii.